OVER DE THERAPEUT


Marijke Esselman


Opleiding en ervaring

Ik ben in 1997 afgestudeerd als Sociaal Kunstzinnig Therapeut aan de Hoge School Leiden. Naast de beeldende kunstzinnige therapie besteedt deze opleiding veel aandacht aan de plek van het gesprek binnen de therapie. Daarna heb ik verschillende vakgerichte bijscholingen gedaan, die ik waar nodig kan inzetten binnen de therapie.

Kennis die ik heb opgedaan uit verschillende bijscholingen zijn die van:


  1. 1.Imaginatietechnieken op de school voor imaginatie die helpen om via ontspanning makkelijker tot eigen beelden te komen

  2. 2.Cognitieve gedragstherapie, toepasbaar binnen de beeldende therapie bij het RINO)

  3. 3.Transactionele analyse, over de verheldering van wat er tussen mensen, in contact gebeurt (overdracht en tegenoverdracht)

  4. 4.Doelgericht werken in het vakgebied (RINO).

  5. 5.Vormschilderen en werken aan evenwicht

  6. 6.Burnout en kunstzinnige therapie


Mijn loopbaan begon 12 jaar geleden als activiteitenbegeleidster met ouderen in een verpleeg- en verzorgingshuis. Daarna heb ik een dagactiviteitencentrum opgezet en daar twee jaar gewerkt met mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen.

Vervolgens heb ik 7 jaar gewerkt als creatief therapeut in de GGz, waar ik met mensen werkte met allerlei problemen: depressie, angststoornissen, levensfaseproblematiek, geheugenproblemen en dementeringsprocessen, persoonlijkheidsstoornissen. Ik werkte daar zowel individueel als met groepen.

Daarnaast heb ik als creatief therapeut gewerkt met kinderen in het ZMOK basis onderwijs. Kinderen met gedragsproblemen en ontwikkelingsstoornissen als: ADHD, autisme en PDD-nos, en verwerkingsproblemen na scheiding van de ouders of gepest zijn.

Sinds begin 2008 heb ik een eigen praktijk in Den Bosch en werk ik één dag bij gezondheidscentrum Mercuur in Eindhoven.


Kwaliteitswaarborg

Kwaliteit van de therapie wordt gewaarborgd door het lidmaatschap van de beroepsvereniging NVKToag (Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie op antroposofische grondslag) en NVAZ (Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders).

Dit lidmaatschap vereist deelname aan een intervisiegroep met vakgenoten en verplichte bij- en nascholing. Hierdoor houd ik mijn beroepsattitude scherp en ben ik op de hoogte van actuele kennis en beroepsinformatie.


Kijk voor meer informatie op:

www.kunstzinnigetherapie.nl


 

Dynamisch tekenen

Aquarel

Bijenwas

Vormtekening

Krijt

Marijke Esselman

De therapeut