WERKWIJZE EN VISIE


‘Verheldering’

Volwassenen: De eerste sessies staan in het teken van de verheldering van het probleem. Hieruit ontstaan doelen waar je aan werkt. Regelmatig evalueren we de therapie aan de hand van de gestelde doelen.


Mijn visie op therapie bij volwassenen

In mijn werk als therapeut ga ik uit van de eigen kracht van het individu. Dit is voor mij de basisvoorwaarde in het contact. Problemen en moeilijke periodes horen bij het leven en bieden mogelijkheden tot persoonlijke groei en ontwikkeling. Beeldende kunstzinnige therapie kan hierbij een goed hulpmiddel zijn. Soms maken mensen situaties of veranderingen mee waardoor ze tijdelijk geen toegang hebben tot die kracht. De situatie kan zo verwarrend of overweldigend zijn, dat mensen het moeilijk vinden om richting te geven aan relatie, werk, contacten of vrije tijd. Ik ondersteun met behulp van mijn ervaring als beeldend therapeut mensen in het hervinden van die kracht en het stimuleren van het zelfoplossend vermogen.


Kinderen: Bij kinderen volgt er na de eerste sessies een observatieverslag waarin het gedrag gekoppeld wordt aan wat zich als thema’s tijdens de therapie voordoen. Naar aanleiding daarvan worden samen doelen geformuleerd. Dit wordt met de ouders, en op het niveau van het kind besproken.


Mijn visie op therapie bij kinderen

Kinderen zijn zeer ontvankelijk voor de kracht van de verbeelding en het voorbeeld. In het spelen maken ze daar dagelijks gebruik van. En via het spel leren ze hoe ze zichzelf in hun omgeving kunnen plaatsen. Door het werken met symbolen uit sprookjes en verhalen werk ik helend en versterkend. Ik bied met deze symbolen sterke voorbeelden aan waarmee het kind zich kan identificeren. Een angstig kind dat in het beeldend werken proeven van dapperheid moet doorstaan kan zijn eigen kracht daardoor versterken in een veilig omgeving. Een kind dat zich snel aangevallen voelt kan zichzelf onvoldoende staande houden en verdedigen. Om de kracht in zichzelf te zoeken gaan we in een veilige omgeving op zoek naar beelden die hem versterken en die hem weerbaarder maken.


Algemeen voor volwassenen en kinderen:

De therapie bestaat uit 10 sessies. In de laatste sessie bekijken we samen hoe het gaat met de vraag waarmee de therapie startte. In samenspraak kan dan een vervolgtraject worden afgesproken.

Dynamisch tekenen

Krijt tekening

Dynamisch tekenen

Verbeelding

Visie

Speksteen